In 2009 sloot de vereniging een samenwerkingsovereenkomst OCMW’s van Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem. Deze samenwerkingsovereenkomst houdt in dat de vereniging de begeleiding opneemt van het overleg dat doorgaat op initiatief van de 6 OCMW’s. Inmiddels zijn OCMW Drogenbos,  Kraainem, Linkebeek en Wemmel toegetreden als lid van de vereniging.

 

Het overleg is samengesteld uit de secretarissen van de 6 OCMW’s of hun plaatsvervanger. Binnen het overleg worden actuele thema’s en mogelijke samenwerkingsverbanden aangehaald en worden de projecten in uitvoering opgevolgd.

De begeleidingsopdracht door de Welzijnskoepel West-Brabant bestaat uit:

 de opmaak van de uitnodiging en de agenda van het overleg

 de moderatie en opmaak van de verslagen van het overleg

 de voorbereiding van de thema’s inzake Welzijn die door de leden van het overleg worden aangebracht o.m. via het uitnodigen van experts, het aanbrengen van goede praktijk voorbeelden, het verzamelen van teksten,…)