Minstens 3 maal per jaar organiseert de Welzijnskoepel het overleg tussen de 35 OCMW-voorzitters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Het project is mogelijk dankzij de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Het overleg biedt de OCMW-voorzitters onder meer een forum waarop ervaringen gedeeld kunnen worden. Doelstelling van het overleg is eveneens om dieper in te gaan op actuele thema’s die door de voorzitters zelf aangebracht worden. Deze thema’s worden verder uitgediept door het uitnodigen van deskundigen. Het overleg neemt eveneens een signaalfunctie op naar de overheid. Tevens is er een afstemming tussen de infodagen georganiseerd door de PODMI en het OCMW-voorzittersoverleg.