WELKOM

Van harte welkom op de website van de Welzijnskoepel West-Brabant.De Welzijnskoepel West-Brabant is een publiekrechtelijke OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I onderworpen aan het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. De OCMW-vereniging werd gesticht bij authentieke akte van 31 maart 1999. De vereniging werd opgericht om een gezamenlijk antwoord te kunnen bieden aan:

•Bestaande en nieuwe welzijnsnoden in de regio
•de toenemende vraag naar gespecialiseerd personeel en diensten
•de vraag naar overleg en afstemming tussen de OCMW’s in de regio
•de minimale schaalgrootte die vaak van overheidswege wordt opgelegd aan de diensten van de lokale besturen
•het opnemen van een signaalfunctie naar de bevoegde overheden

De vereniging telt 24 OCMW-leden, met name  de OCMW’s van Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Geraardsbergen, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle o/d Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Pepingen, Roosdaal, St-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Wemmel en Ternat. Het werkingsgebied telt 360.580 inwoners.

Dankzij samenwerking worden ervaringen en kennis uitgewisseld tussen de OCMW-leden. Dankzij hun lidmaatschap tot de vereniging kunnen OCMW’s beroep doen op  gespecialiseerd personeel in dienst van de vereniging. Dankzij het bundelen van krachten kunnen OCMW’s inspelen op nieuwe noden en evoluties op het vlak van Welzijn en vormt de vereniging bovendien een centraal aanspreekpunt voor andere sociale organisaties in de regio en werkt de vereniging mee aan het verdedigen van de belangen van de OCMW’s naar de overheid.
De OCMW’s zijn binnen de vereniging vertegenwoordigd door afgevaardigden in de algemene vergadering en in de raad van bestuur.De vereniging participeert eveneens in meerdere vzw’s.Op deze website komt u meer te weten over:

•de diensten die de Welzijnskoepel realiseert
•u kan de jaarverslagen van de vereniging bekijken